​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Skelforretning

Hvis der mellem to ejere af tilstødende ejendomme er uenighed om skellet rette placering kan skellet fastlægges ved afholdelse af en skelforretning. Dette gælder også, hvis det ved en skelafsætning er konstateret, at der ikke er overensstemmelse mellem de gamle skelmål og forholdene i marken, og der ikke kan opnås enighed mellem parterne om skellets placering. I det sidstnævnte tilfælde er det vigtigt at være opmærksom på at den landinspektør der har forestået skelafsætningen ikke kan gennemføre en efterfølgende skelforretning pga. inhabilitet.

Ved en skelforretning indkaldes parterne og deres evt. rådgivere til en årstedsforretning, hvor de gives mulighed for at udtale sig om deres opfattelse af ejendomsgrænsens rette beliggenhed. Der er ligeledes mulighed for at medbringe vidner (f.eks. tidligere ejere) til at kaste lys over sagen. Når partner har udtalt sig, vil landinspektøren forsøge at opnå et rimeligt forlig parterne imellem. Er dette ikke muligt, afsiger landinspektøren en kendelse om skellets placering.

Tvister omkring skellets placering kan ikke indbringes for domstolene, før der har været afholdt skelforretning. Udgifterne til en skelforretning er ofte dækket af den retshjælpsforsikring, der som regel er en del af en almindelig husstandsforsikring.

Skelforretninger kan alene afgøre spørgsmål om grænsehævd. Spørgsmål om hvorvidt der er vundet hævd på f.eks. en færdselsret afgøres alene ved domstolene.

Har du spørgsmål omkring skelforretninger er du velkommen til at kontakte os på telefon 49220986 eller via kontaktformularen.​

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email