​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Servitutter

Servitutter er en aftale mellem to parter og kan være både privatretlige (f.eks. en aftale mellem to naboer) eller offentligretlige (f.eks. sikring af kloakledninger). Fælles for begge er dog, at ejeren af ejendommen, hvorpå servitutten hviler, er forpligtiget til at overholde servituttens bestemmelser. Servitutter fastlægger enten rådighedsindskrænkninger på ejendommen, dvs. at ejeren skal respektere, at anden mand i større eller mindre grad råder over hele eller dele af ejendommen (rådighedsservitut), eller sikrer opretholdelsen af en bestemt tilstand på ejendommen, eksempelvis højden på ejendommens beplantning (tilstandsservitut).

LANDINSPEKTØRKONTORET udarbejder og tinglyser alle former for servitutter f.eks. om:

  • Fællesindkørsel
  • Hegn eller plankeværk
  • Lednings- og kloakforhold
  • Bebyggelsesregulerende forhold
  • Anvendelse af fælles opholdsarealer
  • Ejerforeningsvedtægter og samejeoverenskomster

Har du spørgsmål vedr. udarbejdelse eller tinglysning af servitutter eller ønsker du en servitut udarbejdet, er du naturligvis velkommen til at kontakte kontoret.

Tinglysning

Indholdet af en aftale mellem to parter har som udgangspunkt kun betydning for de pågældende parter. Servitutter tinglysesderfor på den eller de ejendomme de omhandler, hvorefter servitutten er gældende for fremtidige ejere af ejendommen.

En servitut kan ikke tinglyses på en ejendom uden ejerens accept, medmindre servitutten tinglyses på baggrund af særlig lovhjemmel - eksempelvis ekspropriation.

I forbindelse med tinglysningen af nye servitutter stedfæstes servituttens fysiske omfang ligeledes på ejendommen.

Servitutredegørelse

I forbindelse med projektering af nyt byggeri vil det altid være hensigtsmæssigt meget tidligt i forløbet at få kontrolleret om der er tinglyst rettigheder på ejendommen, der kan have betydning i forhold til projektets omfang, placering, udformning eller lignende.

LANDINSPEKTØRKONTORET tilbyder derfor at udarbejde en servitutredegørelse, hvoraf det fremgår, hvilken betydning de enkelte tinglyste rettigheder kan have for projektet. Dette giver et let tilgængeligt overblik over, hvordan ejendommen kan udnyttes, og sikrer ikke mindst mod ubehagelige overraskelser sent i forløbet.​

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email