​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Matrikulære forandringer

- Få hjælp til udstykning, arealoverførsel, sammenlægning og ejendomdomsberigtigelse

I Danmark har de praktiserende landinspektører eneret til udførelse af matrikulære arbejder - herunder skelfastlæggelse.

LANDINSPEKTØRKONTORET har i kraft af sin 125-årige historie stor erfaring med såvel gennemførelse og registrering af matrikulære forandringer, som indhentelse af de nødvendige tilladelser fra vores tre kontorer i Gilleleje, København og Helsingør.

Matrikulære forandringer kan opdeles i fire sagstyper; udstykning, arealoverførsel, sammenlægning og ejendomdomsberigtigelse.​

Udover ydelser inden for matrikulære forandringer, såsom udstykning, tilbyder vi en lang række afledte opgaver:

  • Udarbejdelse og tinglysning af arealoverførselsskøder
  • Udarbejdelse og tinglysning af servitutter, f.eks. vejadgang, fællesindkørsel og bebyggelsesregulerende bestemmelser
  • Indhentelse af alle nødvendige tilladelser fra myndigheder og
  • Indhentelse af panthaversamtykke og evt. tinglysning af relaksationspåtegninger

Du kan læse mere om tinglysning her

Har du spørgsmål vedr. matrikulære forandringer, eksempelvis udstykning eller ejendomdomsberigtigelse, er du naturligvis velkommen til at kontakte kontoret.

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email