​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Ledningsregistrering

LANDINSPEKTØRKONTORET kan i kraft af vores erfarne medarbejdere og avancerede måleinstrumenter foretage enhver form for ledningsregistrering.

Vi tilbyder bl.a. følgende ydelser indenfor ledningsregistrering

  • Indmåling af nyetablerede ledninger under anlægsfasen,
  • Levering af digitale data form ledningernes placering, type mv.,
  • Sikring af ledningers beståen ved tinglysning af servitutter,
  • Afsætning af registrerede ledninger til brug ved reparationsarbejder el.lign. og
  • Rådgivning om ændringerne i retspraksis for gæsteprincippet.

Har du spørgsmål vedr. ledningsregistrering eller vil du bestille en indmåling, er du naturligvis velkommen til at kontakte kontoret.

Indmåling

LANDINSPEKTØRKONTORET foretager indmåling af alle typer ledninger, det være sig kloak, fjernvarme, vand, el eller andet.

Indmålingen kan efter ønske omfatte samlinger, afgreninger, tekniske installationer, terrænforhold omkring ledningen og hvad ledningsejeren ellers måtte ønske.

Indmålingen kan leveres digitalt eller analogt efter ønske.

Digital datalevering

LANDINSPEKTØRKONTORET kan levere data både i 2D eller 3D og i næsten alle digitale formater bl.a. DGN (Microstation), DWG eller DXF (AutoCAD), DSFL (dansk udvekslingsstandard), GML (anvendes bl.a. ved tinglysning).

Derudover kan afløbsledninger leveres i den xml-baserede DANDAS datamodel. Udover ledninger og brøndes placering kan der herved leveres informationer om ledninger og brøndes dimensioner og materialer, dækseltype, belægningstyper mv. til direkte import i forsyningsselskabets ledningsdatabase.

Sikring ved tinglysning

Ledningers placering og beståen bør sikres mod tredje mand ved ​tinglysningog stedfæstelse. LANDINSPEKTØRKONTORET har stor erfaring i at foretage denne type af tinglysninger, hvad enten der er indgået frivillig aftale med grundejeren eller tinglysningen foretages som følge af ekspropriation.​

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email