​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

​Fysisk planlægning

Fysisk planlægning kan defineres som den sammenfattende betegnelse for planlægning af arealanvendelser, fysiske strukturer og sammenhænge i byer og på landet.

Den overordnede planlægning sker på landsplan, mens den konkrete planlægning varetages af kommunerne gennem kommune- og lokalplaner. De konkrete planopgaver omfatter den proces, der i overensstemmelse med landets generelle arealregulerende lovgivning sikrer, at den samfundsmæssige udvikling af vores arealressourcer sker på baggrund af en optimal helhedsvurdering.

Forudsætningen for en optimal fysisk planlægning er således kombinationen af en gennemgående ekspertise på lovgivningen, samt en forståelse for, at al fysisk planlægning i sidste ende er en forvaltningsmæssig afgørelse og politisk beslutning.

Hos LANDINSPEKTØRKONTORET A/S har vi mange års erfaring med fysisk planlægning og har gennem tiden udarbejdet mange kommuneplantillæg og lokalplaner. Vi har på kontoret også kompetencer med tidligere ansættelse i en kommunal planafdeling, hvorfor vores ressourcer omfatter både en meget bred lovgivningsmæssig ekspertise og konkret erfaring med planlægning ”på begge sider af skrivebordet”, herunder også den forvaltningsmæssige praksis og den politiske proces.

LANDINSPEKTØRKONTORET A/S løser allerede mange planopgaver for både kommuner og private aktører, hvor begge parter har glæde af det gode bindeled.

Det altafgørende for vores arbejde er, at den er helhedsorienteret og at den skaber mere værdi for alle parter.

Vi kan gennemføre og rådgive om:

  • Lokalplanlægning,
  • Kommuneplanlægning,
  • Miljøvurdering af planer og programmer,
  • Helheds- og strukturplaner,
  • Bebyggelses- og udstykningsplaner,
  • Redegørelser i forbindelse med forskellig lovgivning,
  • Udarbejdelse af servitutredegørelser og
  • Indarbejdelse af bonusvirkning i landzone.

Vi kan samarbejde med alle og kan også bidrage med et særdeles kompetent netværk, som sikrer, at det konkrete projekt får de helt optimale rammer og forudsætninger.

Du skal altid være velkommen til at kontakte landinspektør Kristian Baatrup for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan få skabt merværdi i lige netop dit projekt.​

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email