​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Ekspropriation

Ekspropriation betyder tvungen afståelse af fast ejendom, ejendomsrettigheder og/eller tvungen pålæg af rådighedsindskrænkninger. I praksis betyder det, at man som grundejer skal afgive arealer/bygninger, eller at ens ejendom bliver pålagt begrænsninger i form af tinglyste servitutbestemmelser.

I henhold til grundlovens §73 skal et byggeri eller anlæg have almen interesse for offentligheden, før bestemmelserne om ekspropriation finder anvendelse. Det skal desuden sandsynliggøres, at arealerne er nødvendige for projektets gennemføres, og der skal til grundejeren ydes fuld erstatning for de eksproprierede.

For at sikre borgernes retsstilling er der i lovgivningen opstillet helt klare regler for ekspropriationsprocessen. Hos LANDINSPEKTØRKONTORET har vi stor erfaring i denne proces og har også via vores uddannede mediator og konfliktmægler stor respekt og forståelse for det menneskelige aspekt i situationen.

Vi har de seneste år håndteret og gennemført flere ekspropriationer i forbindelse med eksempelvis etablering af nye forsynings- og ledningsanlæg, samt vej- og cykelstiprojekter og kan således bidrage indenfor hele ekspropriationsprocessen.

LANDINSPEKTØRKONTORET kan derfor bl.a. levere følgende ydelser vedr. ekspropriation:

  • Indlendende rådgivning og vejledning af myndigheden,
  • klargøring af projekt og argumentation til politisk igangsætning,
  • gennemførelse af indledende forundersøgelser,
  • udarbejdelse af lovpligtigt ekspropriationsmateriale,
  • udarbejdelse af forslag til erstatningsfastsættelse,
  • afholdelse af forhandlinger og åstedforretninger,
  • biståelse ved taksationsforretninger og
  • tinglysning af indskrænkniner og berigtigelse i matriklen.

Som myndighed har du sikkerhed for, at samarbejdet med LANDINSPEKTØRKONTORET sikrer en helhedsorienteret, gnidningsfri og fremadskridede ekspropriationsproces med respekt for mennesket bag lodsejeren. Vi deltager også meget gerne i processen som rådgiver for lodsejeren, der herved kan opnå sikkerhed for, at alle love og procedurer overholdes, og at både indskrænkning og erstatning er korrekt fastsat.

Du er altid velkommen til at kontakte landinspektør Kristian Baatrup eller Ulrik Thomsen angående ekspropriation.​

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email