​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Ejerlejlighedsopdeling

Reglerne for ejendommes opdeling i ejerlejligheder reguleres af ejerlejlighedsloven, der muliggør registrering af flere ejendomme (ejerlejligheder) på det samme grundstykke (hovedejendommen). Ejerlejlighedsloven er grundet flere omskrivninger og tilføjelser et kompleks lovområde. Opdeling i ejerlejligheder og registrering af ændringer til en eksisterende ejerlejlighedsopdeling varetages, ligesom det matrikulære arbejde, i Danmark af de privat praktiserende landinspektører. Opdeling i ejerlejligheder registreres, i modsætning til matrikulære ændringer, i den digitale tingbog.

LANDINSPEKTØRKONTORET har stor erfaring indenfor området og har gennemført utallige opdelinger og registrering af ændringer både på mindre ejendomme med ganske få lejligheder og på store ejendomme med flere hundrede lejligheder.

LANDINSPEKTØRKONTORET kan derfor bl.a. levere følgende ydelser omkring ejerlejligheder:

  • Ejerlejlighedsopmåling og kontrolmålinger,
  • Oprettelse af ejerlejlighedsejendomme (anmeldelse af ejerlejligheder),
  • Videreopdeling af eksisterende ejerlejligheder (påtegninger på ejerlighedsopdelinger),
  • Stiftelse af ejerforeninger og udarbejdelse af ejerforeningsvedtægter,
  • Planlægning af strategi for ejerlejlighedsopdeling og
  • Juridisk rådgivning indenfor lovgrundlaget.

Har du spørgsmål vedr. ejendommes opdeling i ejerlejligheder, er du naturligvis velkommen til at kontakte kontoret.

Oprettelse og ændring af ejerlejligheder

Som udgangspunkt kan ejendomme, der er opført efter 1. juli 1966, opdeles i ejerlejligheder. Ældre ejendomme kan dog, hvis visse betingelser er opfyldt, ofte ligeledes opdeles i ejerlejligheder.

Oprettelsen af en ejerlejlighedsejendom omfatter en fysisk opmåling af de enkelte lejligheders størrelse og placering, udarbejdelse af ejerlejlighedskort for hver enkelt lejlighed samt udarbejdelse af selve anmeldelsesdokumentet.

Opdelingen i ejerlejligheder kan i nogen tilfælde med fordel ske allerede på projektstadiet. Dette giver mulighed for at tinglyse foreløbige skøder på de enkelte lejligheder og belåne dem inden byggeriet er færdigopført.

LANDINSPEKTØRKONTORET kan udover at gennemføre og tinglyse opdelinger og ændringer på ejerlejligheder også yde rådgivning omkring hvornår i byggeprocessen ejerlejlighedsopdelingen bør gennemføres.

Ejerforeningsvedtægter

En ejerforeningsvedtægt er en aftale mellem lejlighedsejerne, der bl.a. kan fastsætte bestemmelser om foreningens ledelse, regnskabsaflæggelse og revision, anvendelse af ejendommens fællesarealer, udgiftsfordeling og generalforsamling.

Ejerforeningsvedtægten tinglysespå samtlige ejerlejligheder, og den enkelte ejer er således forpligtet til at efterleve denne. Vedtægter tinglyses som regel ligeledes pantstiftende, som sikkerhed for betalingen af fællesudgifter.

LANDINSPEKTØRKONTORET anbefaler, at der i forbindelse med en ejerlejlighedsopdeling ligeledes udarbejdes en ejerforeningsvedtægt, der er særligt tilpasset den enkelte ejendom, ligesom det anbefales, at vedtægten gennemgås og eventuelt opdateres, hvis der foretages videreopdeling af de enkelte lejligheder.

Udarbejdes der ikke en ejerforeningsvedtægt gælder 'normalvedtægten', der er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Ideelle anparter

Kan en ejendom ikke opdeles i ejerlejligheder, kan den i visse tilfælde i stedet opdeles i ideelle anparter. Mulighederne for opdeling i ideelle anparter er dog begrænsede, og vi anbefaler derfor, at du kontakter kontoretomkring denne mulighed.​

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email