​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

BBR og huslejearealer

Arealer er ikke bare arealer – derfor er det ofte tilfældet, at der er stor usikkerhed om det korrekte areal, og hvad arealet består af.

For at kende bygningens korrekte areal er det derfor nødvendigt, dels at kunne gennemføre en korrekt opmåling, dels at kende til bygningens anvendelse og status.

Der findes tre fundamentale principper for opgørelse af arealer:

  • Opgørelse af bygningens huslejearealer i forhold til "Bekendtgørelse om beregning af arealet af boliger eller erhvervslokaler" (Bek. nr. 311 af 27.06.1983)
    (hvis opdeling sker med henblik på udlejning)
  • Opgørelse i forhold til Lov om Ejerlejligheder (Bek nr 1713 af 16.12.2010)
    (hvis opdeling sker med henblik på etablering af ejerlejligheder)
  • Opgørelse i forhold til gældende Bygningsreglement (BR10)
    (opgørelsen anvendes til grundlag/kontrol af BBR, Bygnings- og Boligregistret)

Arealet af en bygning, ejerlejlighed eller en udlejningslejlighed er en væsentlig parameter ved fastlæggelsen af beskatning, ejendomsvurdering, anskaffelsespris eller lejeniveau.

I forbindelse med køb og salg af ejendomme gennemfører Landinspektørkontoret A/S ofte en kontrollerende opmåling og beregning af BBR arealet, idet netop dette areal er af meget væsentlig betydning for værdien af ejendommen, samt har stor betydning for den mulige udvikling og udnyttelse af ejendommen. Vi har desværre talrige eksempler på, at nye ejere ikke kan opføre den planlagte tilbygning, idet det registrerede BBR areal var forkert og bebyggelsesprocenten derfor ikke gav mulighed herfor. Dette kunne have været afklaret, hvis man tidligt I købsprocessen havde fået gennemført en kontrollerende BBR opmåling.

Såfremt der er tale om en udlejningsejendom gennemføres i tillæg hertil tillige en opmåling og beregning af det lejebærende areal, idet dette areal netop fastlægger værdien af den løbende indtægt og derfor også værdien ved eventuelt videresalg. Det er ofte set, at de faktiske arealer er langt større end de registrerede.

Anbefalingen er, at der aldrig sker handel med fast ejendom uden at arealerne er kontrolleret!​

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email