​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Afsætning i København og Nordsjælland

LANDINSPEKTØRKONTORET kan i kraft af vores erfarne medarbejdere og avancerede måleinstrumenter løse enhver form for afsætningsopgave.


​Vi tilbyder bl.a. andet følgende afsætningsydelser:


  • ​bygningsafsætning af nye bygninger, tilbygninger, udhuse, garager, carporte mv.
  • afsætning af større etagebyggerier
  • afsætninger til vej- og stianlæg, ledningsanlæg mv.
  • præcisionsafsætninger eksempelvis til montage af større industrimaskiner
  • etablering af fikspunktsnet
  • udarbejdelse af identitets-, byggelinje- og servitutattester


​Har du spørgsmål vedr. afsætning eller vil du bestille en, er du naturligvis velkommen til at kontakte kontoret.


​Parcelhus- og tilbygningsafsætning mv.

Ved udstedelse af byggetilladelser til opførelse af bygninger og tilbygninger på parcelhusgrunde vil der ofte være stillet krav fra kommunens side om, at byggeriet afsættes og attesteres af en landinspektør. Dette gøres for at sikre, at byggeriet opføres i overensstemmelse med byggetilladelsen, samt at byggeriet overholder afstandene til skel.

Afsætningen vil som hovedregel omfatte afsætning af fundamentslinier på galger til brug ved gravning og støbning. Såfremt bygningen skal placeres i forhold til ejendomsskellet, omfatter bygningsafsætningen ligeledes en skelfastlæggelse. Hvis det ønskes kan der ligeledes afsættes koter (højder) enten i forhold til eksisterende byggeri, fastlagt niveauplan eller andet.


​Efter afsætningen er udført, foretager vi på kontoret en kontrolberegning af afsætningen for at sikre kvaliteten. Ligeledes udarbejdes og fremsendes en afsætningsplan, der viser, hvad der er afsat, og hvordan punkterne eller linierne er markeret i marken.


​For at kunne foretage afsætningen skal vi bruge et eksemplar af bygningstegningerne samt en kopi af byggetilladelsen, hvis byggeriet kræver en sådan.


​Afsætninger af større byggerier

Afsætning af større byggeri såsom etagebyggeri, lagerhaller o. lign. vil som regel skulle foretages som afsætning af modullinier, men udføres som udgangspunkt efter kundens ønsker.


​Ved afsætningen foretager LANDINSPEKTØRKONTORET typisk:


  • ​foreløbige afsætninger til udgravning til fundamenter, kloak- og forsyningsledninger
  • afsætning på galger til støbning af fundamenter
  • afsætning på dæk til elementmontage
  • afsætning af metermærker


​Derudover foretages specialafsætninger efter entreprenørens ønsker. Vi bistår naturligvis gerne med vejledning, der kan sikre den mest hensigtsmæssige afsætning både med hensyn til kronologi og placering.

Efter afsætningen er udført, foretager vi på kontoret en kontrolberegning for at sikre kvaliteten af denne. Ligeledes udarbejdes og fremsendes en afsætningsplan, der viser, hvad der er afsat, og hvordan punkterne eller linierne er markeret i marken.

Identitets-, byggelinie- og servitutattest

Det vil ofte være stillet som krav for udstedelse af ibrugtagningstilladelsen til nyt byggeri, at der fremsendes en identitets-, byggelinie- og servitutattest (også kaldet IBS-attest) til kommunen, ligesom mange kreditforeninger kræver det.

En IBS-attest udstedes af landinspektøren, der attesterer, at byggelinier og såvel offentligretlige som privatretlige servitutter er overholdt. Attesten er således en sikkerhed for, at det opførte byggeri er i overensstemmelse med gældende lovgivning samt de privatretlige regler, der er gældende for den enkelte ejendom.

​​

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email