​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Har du brug for skelforretning?

Der er intet værre end nabostridigheder – men sandheden er, at de ofte opstår. Er du kommet i uenighed med naboen om, hvor skellet er mellem jeres tilstødende ejendomme? Så er det på tide at kontakte os.

Vi hjælper kunder fra hele Sjælland, men der afholdes ikke skelforretninger i København og Frederiksberg.

Sådan foregår en skelforretning

Uenigheder om, hvor skellet går mellem tilstødende ejendomme kan hurtigt opstå, hvis der er uenighed om skellets rette placering, eller hvis skellet fx er på en mark. Måske er der ikke længere overensstemmelse mellem de gamle skelmål og de forhold, der er i marken i dag, og så er det pludselig svært at nå til enighed. I sidstnævnte eksempel er det vigtigt, at en ny landinspektør foretager skelafsætningen, da den landinspektør, der fastlagde det oprindelige skel, i denne situation vil være inhabil.

Har du brug for hjælp, vil vi meget gerne hjælpe dig med en skelforretning. En skelforretning gennemføres ved en årstedsforretning, hvor parterne og evt. rådgivere får mulighed for at udtale sig. Der kan ligeledes medbringes vidner (fx tidligere ejere), der ligeledes kan give deres egen opfattelse af ejendomsgrænsens rette beliggenhed. Herefter vil landinspektøren forsøge at opnå et rimeligt forlig parterne imellem, og er dette ikke en mulighed, vil landinspektøren afsige en kendelse om skellets placering.

Er man interesseret i at bringe sagen for en domstol, skal der først have været afholdt skelforretning.

Hvad koster en skelforretning?

Er det nødvendigt for dig med skelforretning, vil udgifterne som oftest være dækket af den retshjælpsforsikring, der som regel er en del af en almindelig husstandsforsikring.

Har du spørgsmål eller kunne du tænke dig at vide mere om skelforretning og vores arbejde, er du velkommen til at kontakte os. 

Du kan få fat i os via kontaktformularen her på hjemmesiden, men du kan også kontakte en af vores tre afdelinger i henholdsvis Helsingør, Gilleleje og København. Kontaktinformationer finder du herunder. ​

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email