​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Privat grundejer

​Det kan for en privat grundejer ofte virke overvældende, at der indenfor området fast ejendom findes så mange regler og love. På LANDINSPEKTØRKONTORET ser vi det som vores fornemmeste opgave, at sikre vores kunder en fyldestgørende vejledning, en korrekt rådgivning og en optimal løsningsmodel.

Opgaver og løsninger

Ved etablering af nye hegn mellem to ejendomme er det som udgangspunkt altid en god ide, at kontakte landinspektøren for en fastlæggelse af skellet. Det giver begge parter en sikkerhed for, at forholdene er i orden. Vi kan tillige rådgive om hegnslovens bestemmelser og drøfte eventuelle løsninger ved uoverensstemmelser.

Ved opførelse af ny- eller tilbygninger anbefales det, at der dels udarbejdes et projekteringsgrundlag med angivelse af skel, terrænforhold, eksisterende bygninger mv. og dels foretages en undersøgelse af de tinglyste servitutter og offentlige bindinger (eks. byggelinier, lokalplaner). Derved sikres det, at byggeriet kan udformes, så det ikke er i strid med bindingerne på ejendommen. Såfremt byggeriet kræver byggetilladelse forudsætter kommunen ofte en byggelinie- og servitutattest (IBS-attest) som dokumentation for byggeriets placering og udformning.

LANDINSPEKTØRKONTORET kan være den private grundejer behjælpelig med eksempelvis:

Du er altid være velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak og en umiddelbar vurdering af en situation.

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email