​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Landmåling udføres af omhyggelig landmåler

Hos Landinspektørkontoret kan vi i kraft af vores erfarne medarbejdere og avancerede måleinstrumenter løse enhver form for opgave inden for landmåling.

Vi tilbyder blandt andet følgende ydelser inden for opmåling og landmåling:

  • Opmåling af eksisterende forhold (situationsplaner)
  • Opmåling af terrænforhold
  • Udarbejdelse af projekteringsgrundlag forud for byggeri
  • Kontrolmåling af udført byggeri
  • Ledningsregistrering
  • Special målinger
  • Levering af data i digitalt format

Har du spørgsmål vedrørende landmåling eller vil du bestille en landmåler i omegnen af København, Helsingør eller Gilleleje, er du naturligvis velkommen til at kontakte kontoret.

Landmåler tilbyder situationsplaner

En situationsplan viser de eksisterende forhold for en bestemt ejendom eller område. Planen vil normalt indeholde informationer om bygningers placering, belægningsafgrænsninger og eventuelt typer, teknik (brønde, rist, elskabe mv.), beplantningsafgrænsninger, terrænforhold (og eventuelt højdekurver) og ofte ligeledes ejendomsgrænsernes placering.

Omfanget og nøjagtighed af jeres opmåling fastlægges i tæt samarbejde med bygherre eller dennes rådgivere. Dette sikrer overensstemmelse mellem rekvirentens forventninger og det endelige resultat til landmåling.

Projekteringsgrundlag ved landmåling

Som landmåler anbefaler vi, at der altid udføres en situationsmåling samt en skelfastlæggelse forud for projekteringsarbejdets begyndelse. Dette sikrer mod ubehagelige overraskelser senere i forløbet. En tidlig afsløring af eventuelle problemer, holder som hovedregel udgifterne til løsningen nede.

Udover en situationsplan er det ofte anbefalelsesværdigt, at der forud for landmåling foretages undersøgelse af, hvilke offentlige- og privatretlige bindinger, der gælder for ejendommen.

Vi foretager gennemgang af tinglyste servitutter (servitutredegørelse) og lokalplaner / kommune-planrammer, hvilket sikrer at byggeriet ikke kommer til at overskride byggelinier og lignende.

Levering af data fra landmåling og opmåling

Data fra opmåling samt landmåling kan leveres som analoge papirplaner i alle målforhold og op til A0-format. De analoge planer kan ligeledes leveres digitalt som pdf-filer.

Udviklingen i retning af et langt mere digitalt samfund gør, at data oftere og oftere ønskes leveret i et digitalt format, der kan importeres i diverse tegneprogrammer, således at der kan arbejdes direkte videre med de indsamlede data. Vi har stor fokus på at kunne levere data i de formater vores kunder efterspørger. Kontoret anvender derfor den nyeste software til databehandling, konvertering og transformation.

Vi kan blandt andet levere data i følgende formater; DGN (Microstation), DWG eller DXF (AutoCAD), DSFL (dansk udvekslingsstandard), GML (anvendes bl.a. ved tinglysning), DANDAS (anvendes ved ledningsregistrering) m.fl.

Digitale data leveres ligeledes i et givet koordinatsystem. Vi kan blandt andet levere data i både 2D eller 3D i bl.a. følgende plan- og højdesystemer; System 1934, UTM ETRS89, KP2000, DKTM, DVR90 (højdesystem) m.fl.

Ønsker du data om jeres opmåling og landmåling leveret i et format eller koordinatsystem, der ikke fremgår ovenfor, er du velkommen til at kontakte kontoret, for at høre mere om mulighederne for at få leveret data i det ønskede format eller system.

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email