​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Få en situationsplan her – vi udfører landmåling

Har du brug for at få målt et areal? Så er du kommet til det rette sted. Hos Landinspektørkontoret kan vi løse enhver form for landmåling. Det kan vi i kraft af vores erfarne medarbejdere og avancerede måleinstrumenter.

Bor du i eller i nærheden af Helsingør, Gilleleje eller København, er vi klar til at rykke ud og klare din opgave. Kontakt os gerne.

Hvad er en situationsplan?

En situationsplan viser de eksisterende forhold for en bestemt ejendom eller område. Planen vil som regel indeholde information omkring bygningers placering, belægningsafgrænsninger, terrænforhold (koter), teknik m.m. Omfanget og nøjagtighed af jeres opmåling fastlægges i tæt samarbejde med bygherre eller dennes rådgivere. Dette sikrer overensstemmelse mellem rekvirentens forventninger og det endelige resultat.

Udover situationsplaner, tilbyder vi også:

 • ​​Specialmålinger
 • ​Ledningsregistering
 • ​Kontrolmåling af udført byggeri
 • ​Levering af data i digitalt format
 • Udarbejdelse af projekteringsgrundlag forud for byggeri

Kunne du tænke dig en opmåling, som ikke er beskrevet herover, er du velkommen til at kontakte os alligevel – måske kan vi stadig finde ud af noget!

Inden du går i gang med projekteringsarbejdet

Det er vigtigt, at der altid udføres en situationsmåling og en skelfastlæggelse forud for projekteringsarbejdet – det anbefaler vi. Så er man sikret mod ubehagelige overraskelser senere i forløbet, som kan forsinke eller måske forhindre det arbejde, du ønsker udført.

En tidlig afsløring af et eventuelt problem gør det som hovedregel mindre bekosteligt at løse. Derfor er det altid en god idé at starte med at få lavet en situationsplan. Ligeledes anbefales det, at der samtidigt med opmålingen foretages en undersøgelse af, hvilke offentligretlige- og privatretlige bindinger, der gælder for ejendommen.

Vi foretager gennemgang af tinglyste servitutter (servitutredegørelse) og lokalplaner/kommune-planrammer, hvilket sikrer, at byggeriet ikke kommer til at overskride byggelinjer og lignende.

Levering af data fra landmåling og opmåling

Data fra opmåling samt landmåling kan leveres som analoge papirplaner i alle målforhold og op til A0-format. De analoge planer kan ligeledes leveres digitalt som pdf-filer.

Udviklingen i retning af et langt mere digitalt samfund gør, at data oftere og oftere ønskes leveret i et digitalt format, der kan importeres i diverse tegneprogrammer. Således kan der arbejdes direkte videre med de indsamlede data. Vi har fokus på at kunne levere data i de formater, vores kunder efterspørger. Kontoret anvender derfor den nyeste software til databehandling, konvertering og transformation.

Vi kan bl.a. levere data i følgende formater:

 • ​GML
 • ​SHP (til brug i GIS)
 • ​DGN (Microstation)
 • ​DWG eller DXF (AutoCAD)
 • ​DSFL (dansk udvekslingsstandard)
 • ​DANDAS (anvendes ved ledningsregistrering)
 • ​M.m.

Digitale data leveres ligeledes i et givet koordinatsystem. Vi kan bl.a. levere data i både 2D eller 3D i følgende plan- og højdesystemer:

 • ​DKTM
 • ​System 1934
 • ​UTM ETRS89
 • ​DVR90 (højdesystem)
 • ​M.m.

Ønsker du data for jeres opmåling og landmåling leveret i et format eller koordinatsystem, der ikke fremgår ovenfor, er du velkommen til at kontakte kontoret, for at høre mere om mulighederne for at få leveret data i det ønskede format eller system.

Kontakt os for mere information

Har du spørgsmål, eller kunne du tænke dig at vide mere om vores arbejde, er du velkommen til at kontakte os! Vi kan kontaktes via kontaktformularen her på hjemmesiden. Vores tre afdelinger i henholdsvis Helsingør, Gilleleje og København kan kontaktes både telefonisk og via e-mail. Du finder kontaktoplysningerne herunder. Du er også velkommen til at udfylde vores kontaktformular.

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email