​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

​Ledige stillinger

Praktikplads hos landinspektør tilbydes til kort- og landmålingstekniker under uddannelse

​Lær at anvende teorien fra studiet til at løse virkelige opgaver

Vi har mulighed for at tilbyde et praktikforløb hos Landinspektørkontoret for en studerende i efteråret 2020.

Hvis du vil lære noget i dit praktikforløb, have praktisk erfaring og vil lære at anvende din viden om landmåling til løsning af mange forskellige opgavetyper, kan du være vores kommende praktikant.

Landinspektørkontoret er en praktiserende landinspektørvirksomhed med mere end 135 år på bagen - men Landinspektørkontoret drives i dag af en ung ledelse med en flad ledelsesstruktur og med fokus på fremtidig udvikling og et godt socialt arbejdsmiljø.

Landinspektørkontoret har hovedkontor i Helsingør (transporttiden er 25-30 min. fra København til kontoret).

Landinspektørkontorets nuværende hold består af i alt 15 mænd/kvinder, holdopstillingen består primært af landinspektører, kort- og landmålingsteknikere, matrikelteknikere og tekniske designere.

Information om praktikforløb

​Praktiserende landinspektører har i Danmark eneret på udførelse af matrikulært arbejde dvs. arbejde vedrørende skel og ejendomsgrænser. Vi har derfor en masse opgaver som vedrører matrikulære skel, men vi arbejder mindst ligeså meget med afledte opgaver indenfor byggeri og ejendomsudvikling. Vi arbejder med de største og mest spændende kunder indenfor feltet. Vores opgaver fordeler sig i København og Nordsjælland.

Vi har i dag 5 landmålere og ønsker en praktikant som har lyst til at lære landmålerfaget, som det tager sig ud hos et landinspektørfirma. Hos os er landmåling ikke en kilometervare. Vores landmålere beskæftiger sig med mange lidt mindre måleopgaver som typisk varierer fra ½ - 4 dages varighed. Hos os arbejder landmålerne ofte med landmålingsopgaverne fra start til slut, dvs. lige fra vurdering af opgavernes udførsel og omfang i forbindelse med tilbudsgivning, til klargøring af måleopgaven - eksempelvis udtræk af koordinater til afsætning, udførsel af selve opmålingen/afsætningen, kontrol og beregning af egne opmålinger/afsætninger, editering og bearbejdning i CAD samt udarbejdelse af situations-, areal- og afsætningsplaner.

Vores projekter og landmålingsopgaver er typisk meget varierende i omfang, du skal derfor ikke forvente kun at blive tilknyttet et projekt eller en opgavetype, men du skal ville arbejde med mange opgavetyper og ikke nødvendigvis ønske at blive ekspert indenfor et snævert felt.

Vi bruger nye Leica instrumenter (totalstationer og GPS) og Geoslammer, beregninger udføres i SDL og som CAD-system anvender vi Microstation. Vi forventer ikke, at du på forhånd kan betjene de tre systemer – det skal vi nok lære dig.

Du kommer til at følge hverdagen hos vores forskellige landmålere. Typiske opgaver vil være

  • Opmåling og afsætning på store og små byggepladser
  • Opmåling og fastlæggelse af skel
  • Situationsopmålinger
  • Teknisk opmåling og afsætning ved større jordentrepriser
  • Arealopmålinger til BBR

Du vil få en forståelse for, at indenfor den type af opgaver, som vi løser, er den vigtigste evne for en landmåler at kunne anvende de rette metoder til den rette opgave, så resultaterne kan leveres indenfor aftalt tid og økonomi og med den nødvendige nøjagtighed, hverken for meget eller for lidt.

Hos os vægter vi, at du får en forståelse for hvordan landmålingens teori, metoder og teknikker kan anvendes på mange måder til løsning af forskellige opgaver. Som landmåler hos en lidt mindre praktiserende landinspektørvirksomhed handler det om at være ekspert i at forstå og kunne vælge den rette metode til en konkret opgave, frem for at være ekspert i en bestemt opgavetype og metode.

Finder vi den rigtige praktikant og er der et gensidigt match, vil der være mulighed for efterfølgende ansættelse efter endt uddannelse.

Lidt forventninger til ansøgere:

​Vi forventer hverken at du i forvejen er ekspert i landmåling, kan udføre alle beregninger eller redigere dine egne opmålinger i CAD. Men vi forventer at du med den rette oplæring vil komme til at kunne udføre opmåling, afsætning, beregning samt editering og udarbejdelse af planer i CAD.

Du skal være grundig i dit arbejde, men kunne forstå at opgaver skal løses inden for en aftalt tid og økonomi.

Vi forventer, at du har nemt ved at lære at betjene nye instrumenter, programmer og software og generelt har flair for at lære nye systemer og er vant til at arbejde med tekniske opgaver på en computer.

Du skal have lyst til at indgå i og bidrage til det sociale miljø på kontoret.

Interesseret?

​Du skal sende din ansøgning til Rasmus Rask Søndergaard (rs@ls​pkon.dk). Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte Rasmus Rask Søndergaard på 93990537 eller mail rs@lspkon.dk.

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email