​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Kommune

Med strukturreformen blev skabt en situation, hvor al lokal/regional arealforvaltning og langt størstedelen af den fysiske planlægning nu alene henligger som opgave i de enkelte kommuner.

Varetagelsen af disse opgaver forudsætter ofte specialiseret viden og LANDINSPEKTØRKONTORET kan derfor yde kommunerne bistand og rådgivning indenfor en lang række kommunalfaglige områder.

LANDINSPEKTØRKONTORET kan tilbyde kommunerne ydelser indenfor eksempelvis:

  • Udarbejdelse af servitutter og håndtering af tinglysning og​
  • Konsulentbistand indenfor byggesags- , plan- og vejforhold.

Kommuner optræder ofte i deres egenskab af grundejere og LANDINSPEKTØRKONTORET tilbyder naturligvis alle de traditionelle former for matrikulært arbejde (udstykninger, arealoverførsler, sammenlægninger), samt de mere myndighedsrelaterede såsom vejudskillelser og ejendomsberigtigelser omkring gadejordsarealer.

Derudover udfører LANDINSPEKTØRKONTORET alle former for teknisk opmåling og afsætning, udarbejdelse af situationsplaner og projekteringsgrundlag , samt registrering af ledningerog anlæg. Data kan leveres i valgfrit digitalt format (også i eksempelvis DANDAS) og vi kan forestå den afsluttende tinglysning.

Med vores landinspektører med speciale indenfor fysisk planlægning som sparrings- eller samarbejdspartner er du sikret en både faglig kompetent rådgivning og en løsningsorienteret proces. Vi har på kontoret udarbejdet adskillige plangrundlag til specifikke projekter og fungerer ofte som kvalitetskontrol og ”djævlens advokat” ved kommunernes udarbejdelse af forslag af kommuneplantillæg og lokalplan.

Det kan træffe, at virkeliggørelsen af enten den fysiske planlægning eller etableringen af eksempelvis vej-, kloak- eller spildevandsanlæg alene kan sikres ved gennemførelse af ekspropriationsforretning. I dette tilfælde kan LANDINSPEKTØRKONTORET tilbyde rådgivning i alle ekspropriationens faser, fastlægge erstatningsbeløb og forestå udarbejdelsen af de nødvendige dokumenter og ekspropriationsmateriale.​

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email