​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Entreprenør

Med 125 års erfaring, den nyeste teknologi indenfor opmålingsudstyr, den bedste beregnings- og redigeringssoftware og nogle engagerede, fleksible og løsningsorienterede medarbejdere kan vi tilbyde et godt fundament at bygge på.

LANDINSPEKTØRKONTORET har været involveret i alle tænkelige opmålings- og afsætningssituationer og er derfor en solid samarbejdspartner indenfor alle bygge- og anlægsprojekter. Et samarbejde med os betyder dels en optimal varetagelse af det tekniske arbejde i marken og dels en sikring af byggeriets overensstemmelse med den gældende lovgivning, den fysiske planlægning og de tinglyste servitutter.

LANDINSPEKTØRKONTORET kan tilbyde entreprenøren ydelser indenfor eksempelvis:​

LANDINSPEKTØRKONTORET har en bred erfaring indenfor alle byggeriets faser lige fra de indledende opmålinger til den afsluttende kontrolmåling ”as build”. Vores brede kompetenceprofil gør, at vi ofte fungerer som bindeled mellem byggeriets aktører og dermed bidrager til en øget sammenhæng og fleksibilitet i projektet.

Både kontorpersonalet og vores medarbejdere i marken har stor forståelse for arbejdsprocesserne på byggepladsen. Det er derfor vores primære mål, at medvirke til en smidig og løsningsorienteret håndtering af alle typer opgaver.​

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email