​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Ejendomsudvikling og rådgivning

​Forudsætningen for en optimal ejendomsudvikling eller rådgivning herom forudsætter en tilbundsgående forståelse for ejendomsretten og arealforvaltningen i form af matrikulære forhold, ejerlejlighedsforhold, planforhold (fysisk planlægning), bebyggelsesregulerende bestemmelser og privatretlige bindinger (servitutter).

Landinspektørkontoret i København, Gilleleje og Helsingør har en lang og bred erfaring med at identificere, kombinere og anvende mulighederne inden for ejendomsudvikling, således forskellige optimeringsmodeller kan blive forelagt vores klienter, som omfatter både private og professionelle bygherrer, ejendomsudviklere og offentlige myndigheder.

Analysen af ejendommens retlige bindinger kan kombineres med en situationsopmåling og en registrering af eksisterende bygningers etagearealer, således det på et målfast kortmateriale bliver muligt at illustrere både retlige og fysiske rådighedsindskrænkninger, så eventuelt ejendomsudvikling kan detaljeres.

Vi deltager meget gerne i indledende drøftelser om ejendomsudvikling i de enkelte tilfælde, ligesom vi gerne påtager os den løbende dialog og sikrer sammenhæng mellem projektets øvrige aktører. Når ejendomsudvikling projektet er en realitet kan vi også varetage arbejdet i marken (afsætning, kontrolopmålinger mv), opdeling i ejerlejligheder, udarbejdelse af vedtægter og tinglysning af servitutter.

Få det fulde overblik over ejendomsudvikling

Et samarbejde med os betyder, at du får et fuldstændigt overblik over ejendommens potentiale og muligheder, ligesom du får en kompetent samarbejdspartner fra start til slut. Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af dit projekt inden for ejendomsudvikling.

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email