​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Digital tinglysning på både Sjælland, Fyn og i Jylland

​D. 8. september 2009 indførte Danmark som det første land i verden et system til digital tinglysning.

Selvom der optil og efter idriftssættelsen var stor skepsis overfor det nye system, og dette ligeledes efterfølgende har høstet bred kritik i medierne, har vi fra starten set det som én af kontorets væsentligste opgaver, at få overgangen til det nye system til at foregår så problemfrit og ubemærket for vores kunder som muligt

Vi mener, at det nye system både på kortere og på længere sigt er en forbedring i forhold til det tidligere analoge tinglysningssystem.

Vi har således fra starten, blandt andet i samarbejde med Praktiserende Landinspektørers Forening, haft en løsningsorienteret tilgang til den digitale tinglysning, hvilket betyder, at vi nu er med helt fremme, hvad enten der er tale om tinglysning af rettigheder over fast ejendom i form af servitutter, skøder eller ejerlejlighedsopdelinger.

LANDINSPEKTØRKONTORET kan blandt andet levere følgende ydelser i forbindelse med den digitale tinglysning:

  • Udarbejdelse og tinglysning af servitutter, skøder, ejerlejlighedsopdelinger og ejerforeningsvedtægter
  • Udarbejdelse af e-rids og/eller gml-filer
  • Indhentning af fuldmagter
  • Stedfæstelse af allerede tinglyste servitutter (frivillig servituterklæring)
  • Udskrifter fra den digitale tingbog samt af tinglyste dokumenter og indskannede akter

Tinglysning af skøder

Rettigheder og aftaler om fast ejendom tinglyses for, at sikre dem overfor tredie mand. Tinglysningen omhandler som oftest enten skøder, pant eller servitutter.

Vi gennemfører digital tinglysning af skøder i forbindelse med matrikulære sager samt alle former for servitutter. Vi kan naturligvis ligeledes yde bistand i forbindelse med udarbejdelsen af selve servitutteksten.

Skal du have andre typer dokumenter end ovenstående, eller har du spørgsmål til digital tinglysning generelt, er du naturligvis velkommen til at kontakte kontoret.

E-rids og GML-filer

I forbindelse med omlægningen til den digitale tinglysning blev det samtidig indført i lovgivningen, at enhver servitut, der tinglyses, skal være suppleret med et kortbilag (e-rids) samt en gml-fil.

E-ridset er et kortbilag, der med matrikelkortet som grundlag viser, den fysiske placering af servituttens indhold på ejendommen.

GML er et XML-baseret dataformat særligt udviklet til beskrivelse af geografiske data. Udover den geografiske stedfæstelse indeholder en GML-fil til brug ved tinglysning ligeledes en kategorisering af servituttens indhold samt en nøjagtighedsklassifikation.

Vi kan i kraft af vores avancerede CAD-systemer og adgang til det digitale matrikelkort udarbejde e-rids og GML-filer til enhver form for servitut.

Rådgivning om anvendelse af digital tinglysning

I kraft af at vi lige siden indførelsen af digital tinglysning har arbejdet intensivt med denne, har vores medarbejdere oparbejdet en omfattende erfaring i brugen af denne. Vi rådgiver derfor kommuner samt offentlige og private virksomheder i Helsingør, Gilleleje og København i brugen af den digitale tinglysning.

Har du spørgsmål til anvendelsen af eller 'best practice' ved brugen af den digitale tinglysning, er du naturligvis velkommen til at kontakte kontoret.

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email