​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Har du styr dit husleje- og BBR-areal?

Boligarealer er ikke blot arealer – og derfor opstår der ofte stor usikkerhed om, hvad det korrekte areal er på en bolig, og hvad dette areal helt præcist indeholder. En boligs BBR-areal har naturligvis stor indflydelse på boligens pris. Derfor er det vigtigt at være bekendt med det korrekte BBR-areal, hvis man er i gang med et boligkøb.

Har du købt bolig i eller i nærheden af Helsingør, Gilleleje eller København, hjælper vi dig gerne med at kontrollere boligens BBR-areal, så du er sikker på, du har fået de kvadratmeter, du har betalt for.

Hvad er BBR-areal?

”BBR” står for Bygnings- og Boligregistret. Man kan kalde BBR-areal for et bruttoareal – altså boligarealet inkl. vægge og med andel i fælles adgangsarealer. BBR-arealet opgøres inkl. hele ydervæggen og halvdelen af væggen mod andre boliger i et vandret plan i guldniveau. Altså er det boligens areal i sin helhed.

For opgørelse af arealer findes tre fundamentale principper:

  • ​Ift. grundlag/kontrol af BBR: Opgørelse i forhold til gældende Bygningsreglement (BR18)
  • ​Ift. opdeling af en bolig med henblik på etablering af ejerlejligheder: Opgørelse ift. Lov om Ejerlejligheder (Bek nr 1713 af 16.12.2010)
  • ​Ift. opdeling af en bolig med henblik på udlejning: Opgørelse af bygningens huslejearealer i forhold til "Bekendtgørelse om beregning af arealet af boliger eller erhvervslokaler" (Bek. nr. 311 af 27.06.1983)

Få styr på dit BBR-areal i dag!

Landinspektørkontoret gennemfører ofte en kontrollerende opmåling og beregning af BBR-arealet i forbindelse med køb og salg af ejendomme, både med formålet at sætte en pris, men også ift. hvis køber er interesseret i at ombygge boligen, når købet er gennemført. BBR-arealet er en væsentlig parameter ift. ejendomsværdi. Ligeledes spiller det også en stor rolle ved fastlæggelsen af beskatning og lejeniveau, hvis du fx skal leje eller udleje en lejlighed. BBR-areal har helt generelt en stor indflydelse på boligpriser.

Det er ikke blot vigtigt at være bekendt med BBR-arealet ved et boligkøb – som boligejer er du nemlig ansvarlig for, at BBR er opdateret på de nuværende forhold i din bolig. Så er det længe siden, du købte din bolig, og fik du ikke kontrolleret BBR-arealet i den forbindelse, er det en god idé at gøre det nu – også hvis du var bekendt med BBR-arealet, men har foretaget forandringer i boligen.

Hvis der er tale om en udlejningsejendom gennemføres i tillæg hertil tillige en opmåling og beregning af det lejebærende areal, idet dette areal netop fastlægger værdien af den løbende indtægt og derfor også værdien ved eventuelt videresalg. Det er ofte set, at de faktiske arealer er langt større end de registrerede.

Anbefalingen er, at der aldrig sker handel med fast ejendom uden at arealerne er kontrolleret! ​

Kontakt os for mere information

Vil du vide mere om BBR-areal og vores arbejde, er du velkommen til at kontakte os. Du kan enten kontakte os via kontaktformularen på vores hjemmeside, eller du kan kontakte en af vores tre afdelinger i henholdsvis Helsingør, Gilleleje og København. 

Du finder kontaktoplysningerne lige nedenfor, men du  er naturligvis også velkommen til at udfylde vores kontaktformular lige her.

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email