​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Landinspektør med mange års erfaring

Landmåling med mere udføres af professionel landinspektør i Helsingør, Gilleleje & København.

Som landinspektør er det vores kerneopgave, dels at fastlægge skel mellem ejendomme og gennemføre matrikulære forandringer dels at foretage teknisk landmåling, kortlægning, registrering og afsætning af bygninger og anlæg.

I tillæg hertil varetager vi som landinspektør typisk en lang række afledede opgaver inden for det ejendomsretlige område.

Udfører alle opgaver som landinspektør inden for måling

LANDINSPEKTØRKONTORET løser alle former for landinspektør- og landmåleropgaver i hele Nordsjælland. Vores arkiv indeholder landmåleoplysninger fra firmaets 130-årige historie, særligt naturligvis Helsingør-området, men vi har også masser af arkivmateriale for Fredensborg, Gilleleje, Gribskov, Hørsholm, Hillerød med videre.

Landinspektørkontoret gennemfører alle typer af matrikulære sager - herunder udstykning, arealoverførsel, ejendomsberigtigelse, skelfastlæggelse og -afsætninger. Herudover gennemfører vi også ejerlejlighedsopdelinger, alle former for afsætnings- og opmålingsopgaver, digital tinglysning af servitutter, udarbejdelse af lokalplaner, almindelig rådgivning indenfor det ejendomsretlige område og meget mere.

Kontakt os og få flere oplysninger

Du er altid velkommen til at kontakte kontoret for nærmere oplysninger om eksempelvis landmåling af en landinspektør eller for en uforpligtende samtale.

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email