​

Landinspektørkontoret

Landmåling mm. i Helsingør, Gilleleje & København

Landinspektørens kerneopgave er, dels at fastlægge skel mellem ejendomme og gennemføre matrikulære forandringer dels at foretage teknisk landmåling, kortlægning, registrering og afsætning af bygninger og anlæg.

I tillæg hertil varetager landinspektøren typisk en lang række afledede opgaver inden for det ejendomsretlige område.

LANDINSPEKTØRKONTORET løser alle former for landinspektør- og landmåleropgaver i hele Nordsjælland. Vores arkiv indeholder landmåleoplysninger fra firmaets 130-årige historie - særligt naturligvis Helsingør-området, men vi har også masser af arkivmateriale for Fredensborg, Gilleleje, Gribskov, Hørsholm, Hillerød mv.

Landinspektørkontoret gennemfører alle typer af matrikulære sager - herunder udstykning, arealoverførsel, ejendomsberigtigelse, skelfastlæggelse og -afsætninger. Herudover gennemfører vi også ejerlejlighedsopdelinger, alle former for afsætnings- og opmålingsopgaver, digital tinglysning af servitutter, udarbejdelse af lokalplaner, almindelig rådgivning indenfor det ejendomsretlige område og meget mere.

Du er altid velkommen til at kontakte kontoret for nærmere oplysninger om eksempelvis landmåling eller for en uforpligtende samtale.

Nyheder​

Copenhagen Urban Arena
15-05-2016
Landinspektørkontoret deltager i ejendomskonferencen Copenhagen Urban Arena
Læs mere...
Konvertering af ejendomme
15-05-2016
Landinspektørkontorets adm. direktør og partner Kristian Baatrup er en af indlægsholderne på spændende konference.
Læs mere...
Nyt ejerlejlighedsudvalg
15-05-2016
Regeringen nedsætter et udvalg, der skal undersøge muligheder og konsekvenser ved, at andelsboligforeninger får adgang til at omdanne deres andelsboliger til ejerboliger.
Læs mere...

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Telefon: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Telefon: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Telefon: 33 13 09 86

Skriv email